Iš viso rezultatų:

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

INFORMACIJA apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

1. PŪV organizatorius – UAB „Gealan Baltic“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., LT-21148 Trakų r. sav., www.gealan.lt, info@gealan.lt, tel. 8 52 737016.
2. PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, www.avcon.lt, info@avcon.lt, tel. 8 5 234 18 80.
3. PŪV pavadinimas ir vieta – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., LT-21148 Trakų r. sav.
4. PAV subjektai– Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis skyrius.
5. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt
6. Aktyvi nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą – http://avcon.lt/Lt/Visuomene.htm
7. PAV ataskaita eksponuojama Senųjų Trakų seniūnijoje – Trakų g. 50, LT-21147 Senieji Trakai, tel. (8 528) 66 536, susipažinimo su PAV ataskaita laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00 val., ir pas PAV dokumentų rengėją Justiniškių g. 12 (II aukštas, 205 kab.), LT–05131 Vilnius, tel. +370 5 234 18 80, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., išskyrus pietų laiką 12.00-13.00 val. Jeigu įvedus karantiną bus apribotas patekimas į seniūnijos patalpas, tuomet su ataskaita galima susipažinti paspaudus šią nuorodą:
https://drive.google.com/drive/folders/1iyZvcK_PlmzNMSag-o6HZzNffPFp_m1e?usp=sharing
8. Pasiūlymus dėl ataskaitos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „AV Consulting“ (el. p. info@avcon.lt arba biuro adresu Justiniškių 12, LT–05131 Vilnius) iki viešo supažindinimo su ataskaita dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.
9. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks Senųjų Trakų seniūnijoje (Trakų g. 50, Senieji Trakai) 2021 m. spalio 12 d. 17.30 val.
10. Jeigu įvedus karantiną bus apribotas patekimas į seniūnijos patalpas (naujienas sekti paspaudus nuorodą https://trakai.lt/svarbi-informacija-del-koronaviruso-covid-19-pandemijos/1645), viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QzMDc0ODktYmRjMy00ZjVhLWFjYjAtYjQ5N2U3YzBlYjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%227a634fac-89a2-4e62-a1b8-42e2dc2225b9%22%7d
Viešas PAV ataskaitos pristatymas ir svarstymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. spalio 12 d., 17.30 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 868649168.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis