Iš viso rezultatų:

Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo informacinis pranešimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2022-09-23 raštu Dėl specialiojo plano tikrinimo nutraukimo (S-RJ-79-19-606) nutraukė Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo patikrinimą. Rašte nurodyta, kad: 1) Specialiojo plano pagrindiniame brėžinyje turi būti pažymėtos ir nustatytos teritorijos kuriose taikomas ir numatomas taikyti individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas ir 2) nepateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymai į visuomenės pateiktus pasiūlymus TPDRIS nepatalpinti.Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2022-09-23 raštu Dėl specialiojo plano tikrinimo nutraukimo (S-RJ-79-19-606) nutraukė Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo patikrinimą. Rašte nurodyta, kad: 1) Specialiojo plano pagrindiniame brėžinyje turi būti pažymėtos ir nustatytos teritorijos kuriose taikomas ir numatomas taikyti individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas ir 2) nepateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymai į visuomenės pateiktus pasiūlymus TPDRIS nepatalpinti.

Atsižvelgiant į rašte išdėstytas pastabas, buvo atliktos šios korektūros:

1. Anksčiau teikiamoje tikrinti Specialiojo plano aiškinamajame rašte buvo aprašyti sprendiniai detaliai nurodant, kurios iš Viešojo vandens tiekimo teritorijų priskirtos centralizuotam, o kurios decentralizuotam (individualiam) tiekimui. Atsižvelgiant į VTPSI rašte išdėstytas pastabas šios teritorijos papildomai pažymėtos ir grafinėje dalyje. Atsižvelgiant į atliktą brėžinio korektūros pobūdį, specialiojo plano sprendiniai nebuvo pakeisti. Atlikti papildymai:

1. Sprendinių brėžinyje Viešo vandens tiekimo teritorijos parodytos Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nustatytos urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos.

2. Pastabos brėžinyje papildytos 2 ir 3 pastabomis, paaiškinančiomis brėžinio ženklinimą.

2. Atsižvelgiant į VPTSI pastabas, planavimo organizatoriaus atstovų teikti atsakymai į gautus visuomenės pasiūlymus buvo pasirašyti administracijos direktoriaus ir pakartotinai išsiųsti pasiūlymus teikusiems asmenims. Atsakymų pobūdis nepasikeitė.

Atsižvelgiant į atliktus techninio pobūdžio grafinės dalies koregavimus nekeičiančius Specialiojo plano sprendinių ir pakartotinai išsiųstus atsakymus pasiūlymus teikusiems asmenims, tačiau šį kartą pasirašytus administracijos direktoriaus, plano rengėjo nuomone, pakartotinos specialiojo plano viešinimo ir derinimo procedūros nėra reikalingos.

Aiškinamasis raštas

Ekononimio vertinimo ataskaita

Sprendiniu brėžinys

Trakų - Lentvario aglomeracijos ribos

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis