*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-21 įsakymas Nr. P2E-121 ,,Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Kiemeliškių ir Karpiškių k., kadastro Nr. 7940/0006:132, 7940/0006:369, detaliojo plano rengimo“.

Planuojama teritorija – 23,3195 ha žemės sklypas Kiemeliškių ir Karpiškių k., Trakų r. sav.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – žemės sklypų kadastro Nr. 7940/0006:132, 7940/0006:369 pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas, naudojimo būdo nustatymas, sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų, servitutų nustatymas

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 16, Trakai, tel. 8528 55350), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Įsakymas

Darbų programa

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image