*alt_site_homepage_image*

Informuojame apie parengtą Žemės Sklypų (kad. Nr. 7940/0003:144, 4940/0003:176, 7940/0003:177, 7940/0003:178), esančių Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., detaliojo plano koregavimą keičiant statybos zoną ir statybos ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais
Planuojama teritorija: Logistikos g. 30, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav. ( kadastro Nr. 7940/0003:1998)
Detaliojo plano darbų organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528)55486, el. paštas: info@trakai.lt, www.trakai.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Sausių logistikos parkas“, buveinės adresas Vilniaus g. 4B, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, atstovaujama direktorės Birutės Balčiūnaitės.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.
Dokumento rengimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-08 įsakymu "Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 7940/0003:144, Nr. 7940/0003:176, Nr. 7940/0300:177, Nr. 7940/0003:178), Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., detaliojo plano tvirtinimo" Nr. P2-12 patvirtintas detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-06-16 iki 2022-06-30 (10 darbo dienų) Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Lentvario seniūnijoje, Klevų al. 47A, LT-25108, Trakų r. sav., Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 333.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Projekto vadovė
Asta Kariniauskienė

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image