*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.Planavimo iniciatorius: UAB "Benum", įm. kodas 306075429, adresas Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius, atstovaujama direktorės Danutos Jankauskienės.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Žemės sklypų (kad. Nr. 7970/0003:1815, kad. Nr. 7970/0003:1814, kad. Nr. 7970/0003:1816, kad. Nr. 7970/0003:1129, kad. Nr. 7970/0003:1817, kad. Nr. 7970/0003:1130, kad. Nr. 7970/0003:1818, kad. Nr. 7970/0003:1819, kad. Nr. 7970/0003:1820, kad. Nr. 7970/0003:1821), esančių Trakų r. sav., senųjų Trakų sen., Turgaičių k., Svajonių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, sujungimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 6,5600 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymas Nr. P2E-907 "Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222 keitimo".

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-22-773.

Detaliojo plano sprendiniai papildyti pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateiktas pastabas:

• Sprendinių aiškinamajame rašte pateikti argumentai dėl statybos linijos nenustatymo.

• Pateiktas Trakų rajono savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekančio valstybės tarnautojo pritarimas detaliojo plano keitimo rengimo etapui.

• Sprendinių aiškinamajame rašte pateikta informacija dėl planuojamos teritorijos atitikimo kvartalo sąvokai. 

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Pritarimas rengimo etapui

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image