*alt_site_homepage_image*

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Parengti žemės sklypo, kadastro Nr. 7984/0003:462, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., detalųjį planą: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinti sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus.
Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sklypus, numatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei servitutus
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
2022-03-15 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas“ Dėl žemės sklypo Trakų r.sav.,Trakų sen., Žukiškių lk., kad. Nr, 7984/0003:462 detaliojo plno rengimo“ Nr.: P2E-242.
2022-04-04 Inicijavimo sutartis Nr.:T3E-6.

Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV): neatliekamas

Detaliojo plano organizatorius:
Trakų r. sav. Administracija. Vytauto g. 33, Trakai.
Planavimo iniciatorius:
Privatūs asmenys: V.M., J.M.
Projekto rengėja:
UAB „Trakuva“ . Vytauto g.16, Trakai. Proj. vadovė: Filomena Kvedaravičienė. Tel: 8-699-65971.
Kontaktinis asmuo: arch. Sonata Kučinskaitė. tel: 8-699-39313.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:susipažinti su parengtais sprendiniais galima  nuo 2023-04-24 iki 2023-05-08• Trakų r. Savivaldybės patalpose, Vytauto g. 33, Trakuose, • Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www..trakai.lt• Trakų seniūnijos patalpose, Vytauto g. 33, Trakuose, • Projekto rengėjos UAB „Trakuva“ patalpose, esančiose Vytauto g. 16, Trakuose. • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.: K-VT-79-22-266).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2023-05-02 iki 2023-05-08 (imtinai) detaliojo plano rengėjos, UAB „Trakuva“ patalpose, Vytauto g. 16, Trakai.

Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-05-08, 17:00 val. detaliojo plano rengėjos UAB „Trakuva“patalpose, adresu Vytauto 16, Trakai.

Pasiūlymų teikimo tvarka:
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2023-05-08 imtinai), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, detaliojo plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.: K-VT-79-22-266)

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir priežiūros sk., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image