*alt_site_homepage_image*

Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7907/0004:73, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Peteriškių k., detaliojo plano, Reg. Nr. T00044739, koregavimą

Detaliojo plano koregavimo tikslai – statybos ribos ir statybos zonos keitimas.

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Vytauto g. 33, 21106 Trakai, el. p. dokumentai@trakai.lt

Planavimo iniciatoriai - fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas - UAB ,,Ekonas", į. k. 181182490, Vytauto g. 55-8, 21105 Trakai, tel. +370 685 17499. el. p. ekonas@trakai.lt. Projekto vadovė Dalia Kriaučiūnienė.

Planuojama teritorija:

- Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Peteriškių k., 1A, kad. Nr. 7907/0004:231.

- Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Peteriškių k., 1B, kad. Nr. 7907/0004:232.

- Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Peteriškių k., 1C, kad. Nr. 7907/0004:233.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka - supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu galima - nuo 2023-10-30  iki 2023 11-14 (dešimt darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.trakai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt., detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Vytauto g. 19, Trakuose, darbo dienomis, iš anksto suderinus telefonu +370 685 17499.

Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu, aukščiau nurodytais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Pridedama:

- Aiškinamasis raštas

- Statinių statybos zonos, statybos ribų koregavimo brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image