*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – Juridinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-15 įsakymas Nr. P2E-242 ,,Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k., kad. Nr. 7984/0003:462 detalaus plano rengimo“.

Planuojama teritorija – 4,3934 ha žemės sklypai Žukiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – žemės sklypo (kadastro Nr.: 7984/0003:462, pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei žemės sklypo padalinimas, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų bei servitutų nurodymas.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 58 312), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image