*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti „Žemės sklypų Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kadastro Nr. 7970/0002:1458, 7970/0002:1459, 7970/0002:1460, 7970/0002:1461, 7970/0002:1462 detalusis planas“. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-23-833 (www.tpdris.lt).

Planavimo tikslas: Sukurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse. Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų bei servitutų nustatymas.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus 2023-07-07 prašymas Nr. MP6-619. Trakų rajono savivaldybės mero 2023-09-14 potvarkis Nr. P1E-436.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, būstinės adresas Vytauto g. 33, 21106 Trakai, el. paštas: dokumentai@trakai.lt, www.trakai.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: projekto vadovė Daiva Rokienė, atestato Nr. A869, tel. +370 616 54006, el. paštas: daiva.rokiene@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Sprendinių koncepcija nerengiama, SPAV neatliekamas.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Bus paskelbta papildomai.

Įsakymas su darbų programa

Sutartis 

Planuojamos teritorijos riba

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image