*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., NAUJASODŽIŲ K., KADASTRO NR. 7984/0002:870, DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00080161, KEITIMO

2024 m.                            d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo antrojo skirsnio 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (reg. Nr. T00086049), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“:

P r i i m u   sprendimą   rengti Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžių k., kadastro Nr. 7984/0002:870, detaliojo plano, reg. Nr. T00080161, keitimą. Planavimo tikslai – numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos išsaugojimą, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms ekonominę gerovę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2024-03-05 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image