*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NR.  7901/0002:93 TRAKŲ R. SAV.,  TRAKŲ SEN., BRAŽUOLĖS K. IR KADASTRINIS NR. 7901/0002:185 TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., GRATIŠKIŲ K. DETALIOJO PLANO REG. NR. T00044157 KEITIMO

2023 m.        d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo antrojo skirsnio 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 313 punktu, ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą (Nr. MP4-1470): 

P r i i m u sprendimą rengti žemės sklypo kad. Nr. 7901/0002:93, Trakų r. sav., Trakų sen., Bražuolės k. ir kad. Nr. 7901/0002:185, Trakų r., Trakų sen., Gratiškių k., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) keitimą. Planavimo tikslas – sukurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse. Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymas.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2023-12-04 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image