*alt_site_homepage_image*

Informuojame visuomenę apie parengtą 2003-07-09 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-317 patvirtinto žemės sklypų / kadastro Nr. 7901/0004:8 ir 7901/0004:11/ Raudoniškių k., Trakų sen., Trakų r., detaliojo plano  koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. žemės sklypui Dvarčių g. 6, Raudoniškių k.

Koreguojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 7901/0004:99 Akmenos k.v.) Trakų r. sav., Trakų sen., Raudoniškių k., Dvarčių g. 6. Koreguojamos teritorijos plotas – 0.2535 ha.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. Nr. (8 528)55486, (8528)55487, el. paštas info@trakai.lt, internetinė svetainė www.trakai.lt.

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Koregavimo tikslai: pakoreguoti statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, esant poreikiui koreguoti inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, apželdinamą teritorijos dalį, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-29 iki 2024-02-09 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai, 2 aukštas), prieš tai susitarus telefonu Nr. 8 686 69258. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-29 iki 2024-02-02 imtinai planavimo organizatoriaus patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-02-09). Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

Projekto vadovė                                                                                                   Sandra Kazlauskienė

Aiškinamasis raštas

Sprendiniu brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image