*alt_site_homepage_image*

Informuojame apie parengtą Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 7940/0003:31, Nr. 7940/0003:32, Nr. 7940/0003:33, Nr. 7940/0003:62, Nr. 7940/0003:105), Trakų r. sav., Lentvario sen., Maišinės k., detaliojo plano koregavimą keičiant statybos zoną ir statybos ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojama teritorija: Maišinės k. 1C, Lentvario sen., Trakų r. sav. (kadastro Nr. 7940/0003:1978).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528)55486, el. paštas: info@trakai.lt, www.trakai.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „BSP Logistic Property VI“, buveinės adresas Jogailos g. 9 LT-01116 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Sigito Jautakio.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.
Dokumento rengimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-31 įsakymu Nr. P2-206 "Dėl žemės sklypų (kadastrinis Nr. 7940/0003:31, Nr.7940/0003:32, Nr. 7940/0003:33, Nr. 7940/0003:62, Nr. 7940/0003:105), Trakų r. sav.,
Lentvario sen., Maišinės k., detaliojo plano tvirtinimo" patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-06-07 iki 2022-06-20 (10 darbo dienų) Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Lentvario seniūnijoje, Klevų al.
47A, LT-25108, Trakų r. sav., Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8 5) 211 333.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Projekto vadovė
Asta Kariniauskienė

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image