*alt_site_homepage_image*

Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtais Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliojo plano sprendiniais ir priimtu sprendimu dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2024-01-26 priėmė galutinį sprendimą, kad Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliajam planui (TPD Nr. K-VT-13-23-375) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.

Planuojama teritorija, plotas: 2,5 ha ploto žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0165:50 Panerių seniūnijoje, Vilniuje. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A30-1251/23 „Dėl leidimo rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2023 m balandžio 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/23.

Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemės, nustatyti žemės naudojimo būdus ir privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Landre“, į. k. 306126076, Smolensko g. 10-79, 03201 Vilnius, tel. (85) 2199775. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, ir Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m vasario 28 d. iki kovo 13 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-375), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Viešas svarstymas vyks 2024 m. kovo 14 d., 16.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 829 7114 7888, slaptažodis: 743153): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcOipqjwiEtwTlo7C_aXCfSrKOEDbBiB

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-375) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image