*alt_site_homepage_image*

Informuojame, kad rengiamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. P2-621 patvirtinto žemės sklypo (kad. nr. 7940/0005:287), esančio Matiškių k., Lentvario sen., Trakų raj. sav., detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Balčio g. 28 (skl. kad. Nr. 7940/0005:338).

Planavimo tikslai: koreguoti įvažiavimo/išvažiavimo į žemės sklypą vietą ir buitinių nuotekų valymo įrenginių vietas (detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje - Nr. 4), nekeičiant kitų patvirtinto detaliojo plano sprendinių.
Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vytauto g. 33, Trakai).

Planavimo iniciatorius: UAB "A. X. Group Lt"
Plano rengėjas: UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884 A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius, tel. 865620430, el. p. info@vildomus.lt. Projekto vadovas - Simonas Klumbys (atestato Nr. A1320).

Projekto sprendinių viešinimas vyks nuo 2022 m. birželio 8 d. iki 2022 m. birželio 22 d. (ne mažiau 10 d.d.) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, Susipažinti su projekto sprendiniais galima planavimo organizatoriaus, plano rengėjo patalpose.

Viešinimo tvarka - supaprastinta.
Pasiūlymus dėl planavimo raštu galima pateikti planavimo organizatoriui, plano rengėjui, www.tpdris.lt. iki projekto viešinimo procedūrų pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image