*alt_site_homepage_image*

Informuojame apie parengtą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. S1-283 patvirtinto detaliojo plano „Žemės sklypo (kad.nr. 7901/0003:220) Trakų r.sav., Trakų sen., Užugirio k., detalusis planas“ koregavimą, patikslinant statinių statybos zoną ir aprūpinimą inžineriniais tinklais, žemės sklype Užugirio g. 23d, Užugirio k., Trakų sen., Trakų r.sav. ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojama teritorija: Užugirio g. 23, Užugirio k., Trakų sen., Trakų r.sav. (kadastro Nr. 7901/0003:643)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528)55486, el. paštas: info@trakai.lt, www.trakai.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo J.K.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ASD Project, Neries krantinė 16-306, Kaunas, tel. (8 683) 94942, el. paštas info@asdproject.lt . Projekto vadovė – Urtė Pukštienė (ates.nr. A2010).

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir aprūpinimas inžineriniais tinklais.

Dokumento rengimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. S1-283 patvirtinto detaliojo plano „Žemės sklypo (kad.nr. 7901/0003:220) Trakų r.sav., Trakų sen., Užugirio k., detalusis planas“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-11 iki 2022-05-24 (10 darbo dienų) Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Trakų seniūnijoje, Vytauto g. 33, Trakai, ir pas planuotoją, adresu Neries krantinė 16-306, Kaune (iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 683 94942).
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką, teikiami planavimo rengėjui raštu el.paštu: info@asdproject.lt.

Aiškinamais raštas

Sprendinių brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image