*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-08 įsakymas Nr. P2E-711 ,,Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:520 detaliojo plano, pertvarkyto formavimo pertvarkymo projektu detaliojo plano koregavimo.

Planuojama teritorija – 0,2600 ha žemės sklypas Naujo Lentvario k., Trakų r. sav.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – Koreguojamo detaliojo plano teritorijos dalies, kurią sudaro žemės sklypas kad. Nr. 7940/0006:596 nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, perplanuoti detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus, pagal patvirtintą formavimo pertvarkymo projektą, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų, servitutų, statybos ribos, statybos zonos nustatymas.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 16, Trakai, tel. 8528 55350), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image