*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – juridinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-31 įsakymas Nr. P2E-72 ,,Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujo Lentvario k., kadastro Nr. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250 detaliojo plano, reg. Nr. T00080441, koregavimo“.

Planuojama teritorija – 4,5000 ha žemės sklypas Naujo Lentvario k., Trakų r. sav.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – žemės sklypų, kadastro Nr. 7940/0006:246, 7940/0006:247, 7940/0006:250,  Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujo Lentvario k., naudojimo būdo keitimas, sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų, servitutų nustatymas. teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų keitimas.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 16, Trakai, tel. 8528 55350), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

PRIEDAS

PRIEDAS

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image