*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TRAKŲ R. SAV.,  TRAKŲ SEN., MEILUŠKIŲ K., KADASTRO NR.  7984/0005:326, DETALIOJO PLANO REG. NR. T00043402 KEITIMO

2023 m. spalio        d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo antrojo skirsnio 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 313 punktu, ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą (Nr. MP6-1232): 

P r i i m u sprendimą rengti žemės sklypo kad. Nr. 7984/0005:326, Trakų r. sav., Trakų sen., Meiluškių k. detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) keitimą. Planavimo tikslas – sukurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse. Tikslinti žemės sklypo, kadastro Nr. 7984/0005:450, užstatymo intensyvumą ir tanki, servitutų plotus, statybos zoną ir ribą, paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos plotą.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2023-11-08 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir žemės ūkio skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image