*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Planavimo iniciatorius: UAB "Benum", įm. kodas 306075429, adresas Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius, atstovaujama direktorės Danutos Jankauskienės.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Žemės sklypų (kad. Nr. 7970/0003:1815, kad. Nr. 7970/0003:1814, kad. Nr. 7970/0003:1816, kad. Nr. 7970/0003:1129, kad. Nr. 7970/0003:1817, kad. Nr. 7970/0003:1130, kad. Nr. 7970/0003:1818, kad. Nr. 7970/0003:1819, kad. Nr. 7970/0003:1820, kad. Nr. 7970/0003:1821), esančių Trakų r. sav., senųjų Trakų sen., Turgaičių k., Svajonių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, sujungimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 6,5600 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymas Nr. P2E-907 "Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7970/0003:98, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00072222 keitimo".

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-79-22-773.

Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktas pastabas:

· Atskirųjų želdynų žemės sklypuose neplanuojami inžineriniai tinklai. Inžinerinių tinklų įrengimui suplanuoti kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) ir kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) žemės sklypai.

· Rytinėje pusėje (palei kelią) planuojamas atskiras susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypas.

· Aiškinamajame rašte yra pagrįstas vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos ir zonos nustatymo būdas.

·  Aiškinamajame rašte ir pagrindiniame brėžinyje išvardytos visos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

·  Žemės sklypams, patenkantiems į gamtinį karkasą priklausomųjų želdynų plotas nustatytas vadovaujantis galiojančia Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo redakcija.

·  Pagrindiniame brėžinyje pažymėta gamtinio karkaso riba.

·  Įvažiavimas į planuojamą teritoriją planuojamas nuo esamos nuovažos pagal patvirtinto detaliojo plano sprendinius, todėl VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos sąlygų dėl nuovažos įrengimo nereikia.

·  Pateikta susisiekimo schema.

·  Ištaisyta techninė klaida: patikslintas sklypų Nr. 36, Nr. 57, Servitutų Nr. 36 ir Nr. 57 ribos ir plotai.

 

 

PV Asta Kariniauskienė

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image