*alt_site_homepage_image*

Planuojama teritorija, plotas: apie 3,4637 ha

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2E-Trakai ”Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g. 9,29, detaliojo plano rengimo”, planavimo darbų programa ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis.

Rengiamo teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris: K-VT-79-22-189

Planavimo tikslai: Žemės sklypų (Kad. Nr.: 7970/0004:551, 7970/0004:410 ir 7970/0004:536), pertvarkymas.

Planavimo pagrindas: Žemės sklypų (Kad. Nr.: 7970/0004:551, 7970/0004:410 ir 7970/0004:536) pagrindinės tikslinės žemės sklypų naudojimo paskirties keitimas, sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų bei servitutų nurodymas.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos dirktorius, būstinės adresas Vytauto g. 33, 21106 Trakai, el. paštas: [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Remarko“, į.k. 300052808, Stirnų g. 27-28, Vilnius.

Projekto rengėjas: Projekto vadovas Mindaugas Jamantas (kv. atest. A1221), UAB „Baltas fonas“ į.k. 126153755, Santariškių g. 31-1, Vilnius. Mob.Tel. 8 614 55016. El. Paštas: mindaugas@baltasfonas.lt
Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuju planu galima susipažinti nuo 2022-07-18 iki 2022-07-26 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-79-22-189) Trakų rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.trakai.lt, Senųjų Trakų seniūnijoje, Senieji Trakai, Trakų g. 50, Trakų rajonas, ir rengėjo patalpose Rinktinės g. 55-28, Vilniuje, darbo dienomis 12:00 -15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 614 55016).

Detalusis planas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks 2022 m. Liepos 26d., 16.00 -17.00 val. Senųjų Trakų Seniūnijos patalpose, adresas: Trakų g. 50, Senieji Trakai, LT-21146 Trakų r.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-79-22-189) iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image