*alt_site_homepage_image*
2021-12-10 Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas.
2021-12-10 Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Žaizdrių k., , detaliojo plano, reg. Nr. T00002672, keitimas.
2021-10-15 Parengtas įsakymo projektas "Dėl teritorijos teritorijos, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., tarp Medžiotojų ir Juozapo Tiškevičiaus g., detaliojo plano rengimo
2021-10-08 Informacija apie žemės sklypo, kadastro nr. 7940/0002:17, detaliojo plano, reg. nr. t00081994, trakų r. sav., trakų sen., padvariškių k., palaimos g. 4, koregavimą.
2021-07-13 Pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr.: 7970/0004:616; :617; :618; :619; :620, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., detalusis planas
2021-06-11 Įsakymo projektas dėl žemės sklypų (žemės skl. kad. Nr. 7970/0004:616; :617; :618; :619; :620), Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., Luknos g.12; 14; 14a; 14b; 14c detaliojo plano rengimą
2021-02-24 Pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 7901/0004:79, Trakų r. sav.,Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano, reg. Nr. T0004329, keitimas
2021-01-13 Parengtas žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00046988, keitimas
2021-01-06

Parengtas įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7901/0004:79, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043269, keitimo

   
2020-12-03 Informuojame pakartotinai apie parengtą žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kad. Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano reg. Nr. T00002676, keitimą
2020-11-10 Pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0002:17, detaliojo plano, reg. Nr. T00081994, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, koregavimas
2020-11-09 Žemės sklypo, kadastro Nr. 7901/0004:79, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043269, koregavimas
2020-08-27 Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kad. Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano reg. Nr. T00002676, keitimas
2020-08-27 Žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0002:17, detaliojo plano, reg. Nr. T00081994, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, koregavimas
2020-08-18 Žemės sklypo (kad. Nr. 7977 /0003 : 427), esančio Trakų r. sav. , Trakų sen., Trakų m., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimas
2020-06-15 Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Žaizdrių k., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), reg. Nr. T00002672, keitimas
2020-04-01 Parengtas Žemės sklypo , Rūdiškių sen., Aluonos k., Trakų r. sav., kadastro Nr.7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. P2-102, sprendinių koregavimas
2020-03-18 Įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00046988, keitimo
2020-01-30 Parengtas žemės sklypo , Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00044796, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28d. sprendimu Nr. S1-140, keitimas
2020-01-13

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g., kadastro Nr. 7977/0003:427, detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimas

2020-01-09

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano, reg. Nr. T00002676, keitimas

   
2019-12-30

Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas

2019-12-12

Parengtas įsakymo projektas dėl Žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimo

2019-12-04

Įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano, reg. Nr. T00002676, keitimo

2019-11-26

Parengtas žemės sklypo,  Trakų r. sav., Aukštadvario sen.,  Drabužininkų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043416, keitimas

2019-11-04

Žemės sklypo Trakų r. sav., Lentvario  sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00044796,  koregavimas

2019-10-25

Parengtas žemės sklypo Rūdiškių sen., Aluonos k., Trakų r. sav., kadastro  Nr. 7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2004 m. gruodžio 30d. įsakymu  Nr. P2-102, sprendinių koregavimas

2019-09-27

Detaliojo plano, reg. Nr. T00043880, Trakų r. sav Rūdiškių sen., Aluonos k., koregavimo inicijavimas

2019-09-26

Žemės sklypo Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k.,  kadastrinis Nr.7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, koregavimas

2019-06-12

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas

2019-06-05

Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00044796, keitimas

2019-05-24

Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas

2019-04-26

Parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 7970/0002:10 ir Nr.7970/0002:46)  Antaniškių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2019-04-23

Žemės sklypų Trakų r. sav. , Lentvario sen., Naujojo  Lentvario  kaime (kad. Nr. 7940/0006:246, kad. Nr. 7940/0006:267,  kad. Nr. 7940/0006:250) detaliojo plano, Trakų r. sav. , Lentvario sen., Naujojo  Lentvario  kaime, reg. Nr. T 0008044, koregavimas

2019-03-25 Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., kadastro Nr. 7940/0006:217, detaliojo plano, reg. Nr. T00073057, koregavimas
2019-03-12 Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Grendavės sen., Savaitiškių k., kadastro Nr. 7934/0002:201, detaliojo plano (TPDR reg. Nr. T00001505) koregavimas
2019-03-06 Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k., kadastro Nr. 7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, koregavimo
2019-01-03 Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Slabados k., kadastro Nr. 7938/0003:536, detaliojo plano, Reg. Nr. T00081629, koregavimo
2019-01-03 Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Grendavės sen., Savaitiškių k., kadastro Nr. 7934/0002:201, detaliojo plano, Reg. Nr. T00001505, koregavimo
   

2018-10-18

Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano  koregavimo

2018-10-17

Parengtas įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano koregavimo

2018-08-14

Patvirtintas  žemės sklypo , Trakų r. sav.,  Trakų m., Karaimų g. 73A, kadastrinis  Nr. 7977/0001:21, detaliojo plano koregavimas

2018-06-25

Pradedamas rengti žemės sklypo, Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., detaliojo plano koregavimas

2018-05-30

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas "Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kad. Nr. 7940/0006:246, kad. Nr. 7940/0006:267, kad. Nr. 7940/0006:250, detaliojo plano, reg. Nr. T00080441, koregavimo"

2018-05-30

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., kad. Nr. 7940/0006:217, detaliojo plano, reg. Nr. T00073057, koregavimo"

2018-05-07

Trakų r. sav.,  Trakų m., Karaimų g. 73A, kadastrinis  Nr. 7977/0001:21, detaliojo plano sprendinių koregavimą.

2018-01-08

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav.,  Trakų m., Karaimų g. 73A, kadastrinis  Nr. 7977/0001:21, detaliojo plano koregavimas

2017-07-03

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo k. Nr.7977/0002:XXXX (sklypo plotas –0,3475 ha), Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g.2

2016-10-31

Parengtas teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-97, sprendinių koregavimas

2016-10-17

Pradedamas rengti Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-97, sprendinių koregavimas

2016-07-07

Pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:1427, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., detalusis planas

2016-07-07

Pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 7970/0002:1426 ir kad. Nr. 7970/0002:1428, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., detalusis planas

2016-07-07

Pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 7970/0002:1354 ir kad. Nr. 7970/0002:1425, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., detalusis planas

2016-05-04

Dėl leidimo koreguoti Trakų miesto bendrojo plano ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

2016-04-15

Sprendimo projektas dėl leidimo koreguoti Trakų miesto bendrojo plano ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

2016-03-09

Sprendimo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario m., Geležinkelio g. 100, kadastrinis Nr. 7944/0002:207, detaliojo plano, reg. Nr. T00043277, koregavimo

   
   2015
   

2015-11-19

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Salkininkų k., kadastrinis Nr. 7984/0005:835, detalusis planas

2015-10-20

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 7970/0002:10 ir Nr.7970/0002:46)  Antaniškių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2015-10-19

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 7934/0002:250 ir kad. Nr. 7934/0002:575, Trakų r. sav., Grendavės sen., Jankovicų k., detalusis planas

2015-09-17

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0002:10)  Antaniskių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2015-09-16

2015 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-930 patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:655, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., detalusis planas ir jo sprendiniai.

2015-09-16

2015 m. birželio mėn. 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-154 patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:654, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., detalusis planas ir jo sprendiniai.

2015-07-24

Patvirtintas žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., kadastrinis Nr. 7940/0003:42, kadastrinis Nr. 7940/0003:45, detaliojo plano, reg. NR. 010793000706, koregavimo (žemės sklypo, kadastrinis NR. 7940/0003:408 detalusis planas

2015-07-02

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypų, kad. Nr. 7940/0003:42 ir kad. Nr. 7940/0003:45, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., detaliojo plano, reg. Nr. 010793001606, koregavimo projektas

2015-06-19

2015 m. balandžio mėn. 29 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-512 patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0003:1285, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., detalusis planas ir jo sprendiniai

2015-06-17

Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., kadastrinis Nr. 7940/0003:42, kadastrinis Nr. 7940/0003:45, detaliojo plano, reg. Nr. 010793000706, koregavimo

2015-05-11

Rengiamas žemės sklypo Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. (kad Nr.7901/0004:98 ir 7901/0004:129) detalusis planas

2015-04-08

Rengiamas Trakų m. individualios statybos Babriškių kvartalo detaliojo plano, reg. Nr. 010793000029, dalies pakeitimo detalusis planas

2015-04-08

Parengtas Lentvario miesto plėtros zonos (tvarkymo zonos Nr. 17) dalies – Račkūnų kryptimi detalusis planas su koncepcijos nustatymo stadija. Sprendinių stadijoje parengti detalizuojamų teritorijų T-07 ir T-22 sprendiniai

2015-04-07

Pradėtas rengti Trakų m. individualios statybos Babriškių kvartalo detaliojo plano, reg. Nr. 010793000029, dalies pakeitimo detalusis planas

2015-03-05

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypų, kad. Nr. 7940/0003:42 ir kad. Nr. 7940/0003:45, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., detaliojo plano, reg. Nr. 010793001606, koregavimo projektas

2015-02-18

Patvirtintas žemės sklypų Trakų r. sav., Aukštadvario mstl. Draugystės g. 22, Kad.Nr. 7907/0002:279 ir Trakų r.sav., Aukštadvario mstl. Draugystės g. 24, Kad.Nr. 7907/0002:25 detalusis planas

2015-02-18

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r. sav., Lentvario sen., Užukampio k., Užukampio g. 1, Kad.Nr. 7970/0002:127, detalusis planas

2015-02-11

Rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr.: 7970/0003:1525, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., detalusis planas

   
   2014
   

2014-12-12

 Pradedamas rengti  žemės  sklypo kadastrinis Nr. 7984/0003:125, Trakų r. sav., Trakų m., Orlavičiaus g. 6.,  detalusis planas

2014-11-27

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0003:342, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., detalusis planas 

2014-11-27

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:435, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., detalusis planas 

2014-11-27

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:436, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., detalusis planas 

2014-11-19

Rengiamas žemės sklypo , kad.Nr. 7984/0003:103,  Trakų r. sav., Trakų sen., Babriškių k., Šv. Jono Nepomuko g. 1, detalusis  planas

2014-11-17

 Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1285, detalusis planas.

2014-11-17

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1477, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas 

2014-11-17

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1478, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas 

 2014-11-06

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7901/0001:668, esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Meiriškių k. detalusis planas

 2014-11-06

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7927/0003:1296, esančio Trakų r. sav., Onuškio sen., Dusmenų k. detalusis planas

 2014-11-06

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:1527, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k. detalusis planas

2014-10-10

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1473, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas ir jo sprendiniai

2014-10-10

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1474, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas ir jo sprendiniai

2014-10-10

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1475, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k., detalusis planas ir jo sprendiniai

2014-09-30

Pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijos planavimo dokumentui, adresu Kampo g.32, Lentvario m., Trakų r.sav.

2014-09-22

Patvirtintas žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k, Kad. Nr. 7940/0003:285 ir Lentvario sen., Selioviškių k., Kad. Nr. 7940/0003:51, detalusis planas

2014-09-15

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kadastrinis Nr. 7970/0001:655, detalusis planas

2014-09-15

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kadastrinis Nr. 7970/0001:654, detalusis planas

2014-09-12

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 7970/0002:310 Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Ladygų k., detalusis planas.

2014-09-01

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kad. Nr. 7970/0001:655, detalusis planas

2014-08-29

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Trakų m.,  kadastrinis Nr. 7977/0001:34, detalusis planas

2014-08-21

INFORMACIJA dėl  dviejų didmeninės prekybos logistikos centrų , Ežero g. 26 , Šventininkų k. , Senųjų Trakų sen. , Trakų r. Sav. , statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2014-08-18

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1629, detalusis planas

2014-08-08

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo kad. Nr. 7964/0001:XXXX Trakų r. sav., Rūdiškių m., Trakų g. 49B

2014-08-04

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:270, detalusis planas

2014-08-04

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:264, detalusis planas

2014-07-28

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1629, detalusis planas

2014-07-24

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastrinis Nr. 7970/0003:156 ir žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1563, detalusis planas.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image