*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.
Planavimo iniciatorius – Juridinis asmuo.
Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-01 Nr. P2E–692
Planuojama teritorija – 5,4200 ha žemės sklypai Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.
Detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra.
Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas, sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, pagrindinių teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas, taikomųjų specialiųjų žemės sąlygų bei servitutų nurodymas.
Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 58 312), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.
Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image