Iš viso rezultatų:

Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 870 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo" įsigaliojimo Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tirta šiurkščių tarnybinių nusižengimų ir nebuvo paskirtų nuobaudų už šiurkščių tarnybinių nusižengimų įvykdymą.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis