*alt_site_homepage_image*

Konkursai į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas

Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).

Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Sistemos Prašymų teikimo modulį, pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

  • paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
  • paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
  • sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.

Informacinių pranešimų data Pareigybės pavadinimas Lygis, kategorijos Skelbimo nr. Pastabos
2023-09-29

Viešosios įstaigos Trakų kultūros ir meno centro direktorius

  91216

dokumentai priimami iki 2023-10-11

2023-01-11

Viešosios įstaigos Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro  direktorius

Papildomai

  85214

Dokumentai pateikiami iki

2023 m. sausio 24 d.

2022-08-24

Viešosios įstaigos Lentvario ambulatorijos direktorius

Papildomai

  82008

Dokumentai pateikiami iki

2022 m. rugsėjo 7 d.

2022-09-14

Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centro direktorius

  82512

Dokumentai pateikiami iki

2022 m. rugsėjo 27 d.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image