*alt_site_homepage_image*
Kategorija
Socialinių paslaugų plėtra
Jaunimo reikalų agentūros ir 35 partnerių projektas „Jungtys“ 07-020-P-0001
Projekto vertė 13 365 750,21 Eur
Projekto laikotarpis 2024 m. kovo 6–2028 m. vasario 29 d.
Kultūros ir turizmo plėtros projektai
INTERREG projektas Nr. LTPL00095-Safe Tourism sudarys sąlygas padidinti turizmo saugumą programos teritorijoje ir sustiprins tarpinstitucinį bendradarbiavimą
Projekto vertė 999.911,12 Eur
Projekto laikotarpis 2024 m. vasaris–2026 m. sausis
Švietimo srities projektai
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“
Projekto vertė 120 020 428,53 Eur
Projekto laikotarpis 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Mokymo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“, Trakų r. Sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2d, paprastasis remontas
Projekto vertė 743 026,60 Eur
Projekto laikotarpis 2021 m. liepa – 2023 m. kovas (BAIGTAS)
Sveikatos srities projektai
Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis
Projekto vertė 198 934,73 Eur
Projekto laikotarpis 2023 m. lapkritis – 2024 m. balandis
Kryptingo teritorinio vystymo, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo projektai
NR. 02-022-P-0014 Vilniaus apskrities unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas
Projekto vertė 433 556,00 EUR
Projekto laikotarpis 2023 M. SPALIS–2026 M. BALANDIS
Socialinių paslaugų plėtra
Kompleksinės paslaugos (KOPA)
Projekto vertė 60018043,84
Projekto laikotarpis 2023 m. birželis–2029 m. liepa
Socialinių paslaugų plėtra
Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas
Projekto vertė 15 046 600,00 Eur
Projekto laikotarpis 2023-07-01–2029-07-31
Švietimo srities projektai
Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas
Projekto vertė 2 607 492,12 Eur
Projekto laikotarpis 2023 m. balandžio 27 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. rekonstravimas
Projekto vertė 250 012,27 Eur
Projekto laikotarpis 2020 m. birželis – 2022 m. sausis (BAIGTAS).
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image