*alt_site_homepage_image*

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7940/0006:292), Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00082217, koregavimą keičiant statybos zoną, statybos ribą, pastato aukštingumą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Trakų r. Sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., Kalno g. 25 (kadastro Nr. 7940/0006:292).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Architektų gildija“, adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.:+370 601 95589.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti statybos zoną, statybos ribą ir pastato aukštingumą, nekeičiant kitų patvirtinto detaliojo plano sprendinių.

Dokumento rengimo pagrindas: 2003 spalio 27 Nr. P2-569 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7940/0006:120) Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-09-08 iki 2022-09-22 (10 darbo dienų) Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), plano rengėjo patalpose, Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8 5) 211 333.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinids brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image