*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo , Rūdiškių sen., Aluonos k., Trakų r. sav., kadastro Nr. 7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. P2-102, sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 04 04 d. įsakymas Nr. P2E-206 „Dėl žemės sklypo Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k., kadastrinisNr.7938/0004:156, detaliojo plano, reg. nr. T00001589, koregavimo’’.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2019-04-24 Nr. T12-29.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo suformavimas buvusios sodybos atstatymui.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8 (528) 58300, el. p. direktorius@trakai.lt.

Planavimo iniciatorius: Rytis Zajančkauskas ,Vokiečių g. 13-30, Vilnius, tel. 8 686 88-843, el. p: rytis.zajanckauskas@sasanet.lt .

Planuojamos teritorijos plotas: 1.5593ha.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ,,Z. Bacevičienės projektavimo įmonė’‘, įmonės kodas 181534098, Vytauto g. 19, Trakai, tel. 8 686 60 616, el. p: [email protected] Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Zita Bacevičienė, tel. 8 686 60 616, el. p.: zita.arch@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu, elektroniniu paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešą ekspoziją ir viešo svarstymo su visuomene susirinkimo laiką bei datą bus paskelbta papildomai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image