*alt_site_homepage_image*

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. P2E-480,  „Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043416, keitimo“.

2019-07-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. T12-56.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, įm.k. 181626536, Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 58300, el.p. direktorius@trakai.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys - E.S.A., K.A., A.A.

Detaliojo plano rengėjas: projektavimo įmonė UAB „Trakuva“, Vytauto g. 16, Trakai. Tel: (8528) 55350, el.p. info@trakuva.lt,  PV Filomena Kvedaravičienė +37069965971.

Teritorija, kurioje keičiamas detalusis planas - 12,6081 ha, žemės sklypas Angelų g. 5, Drabužininkų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.     

Planavimo tikslai – žemės sklypo, kadastro Nr. 7920/0007:37, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., Angelų g. 5, padalijimas į du žemės sklypus, pakeičiant vieno žemės sklypo paskirtį ir naudojimo būdą iš miškų paskirties/apsauginių miškų sklypai į kitą/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento  Nr.: K-VT-79-19-369.

Su pakeistu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-12-03 iki 2019-12-17: Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr K-VT-79-19-369) ir rengėjos UAB „Trakuva“ patalpose, Vytauto g. 16, Trakai, informacija telefonu (8528) 55350, mob.tel. 869965971, el.p. info@trakuva.lt.  

Viešas svarstymas įvyks 2019-12-17 d. 12:00 val. UAB “Trakuva” patalpose, Vytauto g. 16, Trakai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – iki 2019-12-17.

Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

PV Filomena Kvedaravičienė

Priedas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image