Iš viso rezultatų:

Žemės sklypo (kad. Nr. 7977 /0003 : 427), esančio Trakų r. sav. , Trakų sen., Trakų m., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimas

INFORMACIJA APIE  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 7977 /0003 : 427), ESANČIO  TRAKŲ R. SAV. , TRAKŲ SEN., TRAKŲ M., VILNIAUS G., DETALIOJO PLANO,  REG. NR. T00079041,  KOREGAVIMĄ ANKSČIAU SUPLANUOTOJE TERITORIJOJE

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-06 įsakymas Nr. P2E-7) „Dėl žemės sklypo Trakų m., Vilniaus g., detaliojo plano Reg. Nr. T00079041, koregavimo“, 2020-02-24 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Nr. T12-10

Detaliojo plano organizatorius:

Trakų r. sav. Administracija. Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius:

UAB „Aveva“, tel: 8-698-15151.

Projekto rengėja:

UAB „Trakuva“ . Vytauto g.16, Trakai. Proj. vadovė: Filomena Kvedaravičienė. Tel: 8-699-65971.

Kontaktinis asmuo: arch. Sonata Kučinskaitė. tel: 8-699-39313.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, neprieštaraujančius planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPD Nr.: K-VT-79-20-103.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:  susipažinti su parengtais sprendiniais galima  nuo 2020-08-24 iki 2020-09-04, Trakų r. Savivaldybės patalpose, Vytauto g. 33, Trakuose, Trakų seniūnijos patalpose, Vytauto g. 33, Trakuose, projekto rengėjos UAB „Trakuva“ patalpose, esančiose Vytauto g. 16, Trakuose., LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.: K-VT-79-20-103)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti projekto rengėjui ir planavimo iniciatoriui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-09-04.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo  dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu  arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir priežiūros sk., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis