*alt_site_homepage_image*

 

Paslaugos pavadinimas Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą (PP)
Paslaugos apibūdinimas

Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:


1) Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
2) Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

Teikiama per IS „INFOSTATYBA“

Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai

Jovita Astrauskienė
Architektūros skyriaus specialistė
tel. (8 528) 55 712
jovita.astrauskiene@trakai.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1) Projektiniai pasiūlymai (nuasmeninti ir tik pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriuje nustatytą projektinių pasiūlymų sudėtį ir reikalavimus) teikiami viename faile;
2) Skelbimo forma Text Document (.txt)formatu (skelbimo formą atsisiųsti : Skelbimo forma
3) Statytojo įgaliojimas prašymo pateikėjui, kvalifikacijos atestatai, nuosavybės ir kiti papildomi dokumentai teikiami neviešinamoje skiltyje „Kiti dokumentai“

Papildoma informacija

1) Ekstremalios situacijos metu organizuojant viešus susirinkimus elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, turi būti užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. DRAUDŽIAMA naudoti platformas, kuriose suinteresuotiems visuomenės atstovams leidžiama pasisakyti tik raštu.


Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).

Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus Atmintinė

 

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image