Iš viso rezultatų:

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimas Nr. S1E-45 įregistruotas Adresų registre

1. Suteiktas Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k. gatvei pavadinimas: Liepų gatvė (1 priedas).

2. Pakeistos gatvių geografinės charakteristikos:

2.1. Pakeistos Trakų r. sav., Trakų sen., Gojaus k., Sieto gatvės geografinės charakteristikos ir priklausomybė Gojaus k., Sieto gatvė priskirta Trakų sen., Seimėnų k. (2 priedas).

2.2. Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Anglininkų k., Malūno g. (3 priedas).

2.3. Trakų r. sav., Lentvario sen., Selioviškių k. – Lankų ir Šviesioji g. (4 priedas).

Priedai

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis