*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas info@trakai.lt. 
 
Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-26 įsakymas Nr. P2-613 „Dėl Lentvario miesto susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervaža specialiojo plano rengimo“. 
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01180 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, faks. (8 5) 2124459. Projekto vadovė Rasa Rudytė Murauskienė, tel. (8 5) 2619859, 8 682 58010. 
 
Su planavimo organizatoriaus sprendimu dėl pritarimo Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (specialiojo plano) koncepcijai ir su pačia koncepcija galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.trakai.lt, Lentvario seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybės Architektūros skyriuje, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai, architektė Bronė Fedorovič, tel.: (8 528) 58 312, el. [email protected]; vyr. specialistė Audronė Steponavičienė, (8 528) 53 980, el. p. [email protected]; Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas) Povilas Montvila, tel. (8 528) 58 311, el. p. povilas.montvila@trakai.lt.
 
Informacija apie galimybę susipažinti su rengiamo projekto sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą bei laiką bus skelbiama atskirai.

KONCEPCIJA

Aiškinamasis rašas

Status Quo

Pritarimo dokumentas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image