Iš viso rezultatų:

Patvirtinta Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcija

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. S1-262 patvirtinta Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcija. 

Planavimo pagrindas - Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. S1-261 „Dėl Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33 LT-21106, Trakai, tel. (8 528) 51 527, faksas (8 528) 53 140, adresas internete: http://www.trakai.lt, el. p. info@trakai.lt.

Plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32; faksas (8 37) 205227, adresas internete: http://kelprojektas.lt, el. p. [email protected] Projekto vadovas Arvydas Domatas, mob. (8 616) 86 408, el. p. arvydas.domatas@kelprojektas.lt. 

Specialiojo planavimo tikslas - Vadovaujantis Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 2.3-14285-(80), Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. S1-183, sprendiniais numatyti susisiekimo komunikacijų plėtrą, rezervuoti teritorijas šiai plėtrai – nustatyti aplinkkelio trasą, teritorijos plotą ir ribas; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, apsaugos priemones ir zonas; užtikrinti priemonių, didinančių eismo saugą, įgyvendinimą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Su patvirtinta Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcijos dokumentacija galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 33 LT-21106, Trakai. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti atsakingi asmenys: Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus architektė, tel. (8 528) 58 312 el. p. b.fedorovič@trakai.lt.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis