Iš viso rezultatų:

Parengtas Trakų miesto aplinkkelio specialusis planas

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės užsakymu UAB „Kelprojektas“ parengė Trakų miesto aplinkkelio specialųjį planą. 
 
Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimas Nr. S1-261. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 51 527, faksas (8 528) 53 140, adresas internete: http://www.trakai.lt, el. p. info@trakai.lt.
 
Plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 30 25 32; faksas (8 37) 205227, adresas internete: http://kelprojektas.lt, el. p. [email protected] Projekto vadovas Arvydas Domatas, mob. (8 616) 86 408, el. p. arvydas.domatas@kelprojektas.lt. 
 
Planuojama teritorija – Trakų rajono savivaldybės Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijų teritorijoje. 
 
Specialiojo planavimo tikslas - Vadovaujantis Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 2.3-14285-(80), Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. S1-183, sprendiniais numatyti susisiekimo komunikacijų plėtrą, rezervuoti teritorijas šiai plėtrai – nustatyti aplinkkelio trasą, teritorijos plotą ir ribas; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, apsaugos priemones ir zonas; užtikrinti priemonių, didinančių eismo saugą, įgyvendinimą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
 
Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.
 
Apibendrinta informacija apie planavimo darbus: specialiojo plano rengimo etape atlikta esamos padėties analizė, parengta specialiojo plano koncepcija ir atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-08-21 sprendimu Nr. S1-262 pritarta Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcijai (II a trasos variantui), kurios pagrindu parengti specialiojo plano sprendiniai ir atliktas teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas. Pradedami baigiamojo etapo darbai - specialiojo plano viešas svarstymas, kuris vykdomas bendrąja tvarka.
 
Viešo svarstymo procedūros tvarka, vieta ir laikas:
Susipažinti su parengtu specialiuoju planu, teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir 
SPAV ataskaita galima Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai, tel. (8 528) 51 527, I-IV 8-17 h, V 8-15.45 ir pas plano rengėją (šiame skelbime nurodytu adresu ir tel.) nuo 2014 m. rugsėjo 26 d. iki 2014 m. spalio 29 d. 
Specialiojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Trakų rajono savivaldybės administracijoje (Vytauto g. 33, Trakai, II aukšte) nuo rugsėjo 26 d. iki 2014 m. spalio 29 d.
Specialiojo plano sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris vyks spalio 29 d. 18.00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Vytauto g. 33, Trakai, II aukšte).
 
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikdami pasiūlymą būtinai nurodykite vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
 
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 207 4799, faks. (8 5) 2728646) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis