Iš viso rezultatų:

Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą

1.Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Šventininkų karjeras", Plačioji g. 29, Senųjų Trakų k., LT-21146, Trakų r. Įmonės kodas 302996546. Tel. +370 699 47020, el. paštas romusas@gmail.com, int. svetainė www.sventininkukarjeras.lt.

2.Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, el. paštas gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.

3.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujame plote, esančiame Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Naujojo Tarpupio k.

4.PAV programą nagrinės: Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prie VRM, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.

5.Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti: PAV dokumentų rengėjui UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 2318178, faks., (8 5) 2784455, el. paštas gjmagma@gmail.com. Pasiūlymų kopijos turi būti pateiktos ir atsakingai institucijai (terminas 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

6.Išsamiau susipažinti su PAV programa galima: pagal nuorodą int. tinklapyje https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-lt/pav-viesinimas-lt ir UAB „GJ Magma“ patalpose, Vaidevučio g. 18, Vilnius (08:00 – 17:00 val., d.d., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis