*alt_site_homepage_image*

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

 1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis yra 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

 1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis yra 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis yra 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.

Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra vienos tikslinių kompensacijų bazės dydžio, o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, iki jiems nustatyto visiškos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis „nuo vaikystės“;
 2. neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;
 3. 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;
 4. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.
 • Dėl tikslinių kompensacijų reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį (Birutės g. 28, Trakai), pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  ir prašymą tikslinei kompensacijai gauti SP-6 forma TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS nuo 2019-01SP-1 forma
 • Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijas rasite:

 • Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme Nr.XII-2507;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakyme Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Papildoma informacija teikiama - seniūnijų telefonais, elektroniniu paštu: Trakų seniūnija – tel. (8 528) 58 316, el. p. jolanta.grinevic@trakai.lt; Lentvario seniūnija – tel. (8 528) 29 254, el. p. liudmila.belikova@trakai.lt, snezana.mickeviciene@trakai.lt; Aukštadvario seniūnija – tel. (8 528) 65 280, el. p. jane.ramaneckiene@trakai.lt; Senųjų Trakų seniūnija - tel. (8 528) 66 536, el. p. lina.lelekauskiene@trakai.lt; Rūdiškių seniūnija – tel. (8 528) 55 621, el. p. jurgita.bylinska@trakai.lt; Onuškio seniūnija – tel. (8 528) 62 218, el. p. vida.linkeviciene@trakai.lt; Grendavės ir Paluknio seniūnijos – tel. (8 528) 42 413, el. p. zofija.abeciuniene@trakai.lt) ir Socialinių išmokų poskyrio telefonais (8 528) 55 635, (8 528) 58 316, (8 528) 55 709 bei elektroninių paštu soc.parama@trakai.lt

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image