*alt_site_homepage_image*

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti:

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Skveras prie Šv. Jono Nepomuko, Karaimų g. 1A, Trakai (x: 6056850.0/y: 560450.0)

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniaiviršelis

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypas nesuformuotas

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):

„A.BORUTOS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ“, Projekto vadovas Darius Čeponis,  el. p. dceponis@gmail.com; tel. Nr. +370 687 11362

5.  Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris:

Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, 21106 Trakai,  Tel. +370 52855300; el. p. direktorius@trakai.lt

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Universiteto g 2, Vilnius; tel. Nr. +370 68711362; el.p. dceponis@gmail.com, Trakų rajono savivaldybė, tel. Nr. +370 685 04448; darbo dienomis nuo 9.00 - 17.00 val. iki 2022.02.25 (Tikslų laiką susiderinus telefonu 868711362, 370 685 04448 ).

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų);

- raštu:Universiteto g 2, Vilnius;
- elektroninio pašto adresu:  dceponis@gmail.com  iki 2022.02.25., 17 val.

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galimybė įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą. Pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Dėl ekstremalios situacijos visuomenės informavimas vyks nuotoliniu būdu prisijungus elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2022.02.25., 18 val. Transliacijos nuoroda: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89319186816?pwd=UDRBQjIzbU4vYW44c0 FPV0g2TUw5QT09

Meeting ID: 893 1918 6816

Passcode: 931187

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Nuoroda į vietovę

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image