*alt_site_homepage_image*

2024-02-07 šaukiamas Trakų rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis

2024 m. vasario 7 d. 10 val. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl smurto artimoje aplinkoje situacijos 2023 m. Trakų rajono savivaldybėje aptarimo (kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, narių pasisakymai apie pasiekimus, iššūkius, išliekančias problemas).
  2. Dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos 2024 m. veiklos plano patvirtinimo.
  3. Komisijos narių klausimai, pastabos, pasiūlymai.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje.

Komisijos posėdžiai yra atviri, juose gali dalyvauti suinteresuoti asmenys. Valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, neturinčios deleguoto atstovo Komisijoje, gali nuolat dalyvauti Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos arba nevyriausybinės organizacijos atstovas, siekiantis nuolat dalyvauti Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis, kreipiasi į Komisijos sekretorių (el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt) nurodydamas savo vardą, pavardę bei atstovaujamą instituciją, įstaigą ar nevyriausybinę organizaciją, ir išreiškia pageidavimą stebėtojo teisėmis dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Toks prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Komisijos sekretorius apie gautą prašymą el. paštu informuoja pirmininką, nurodydamas asmens vardą, pavardę bei atstovaujamą instituciją, įstaigą ar nevyriausybinę organizaciją, ir jam jį persiunčia. Pirmininkas artimiausiame Komisijos posėdyje teikia Komisijai svarstyti institucijos ar įstaigos atstovo, siekiančio nuolat dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis, prašymą. Komisija patvirtina stebėtojų sąrašą (nurodoma vardas, pavardė ir atstovaujama institucija, įstaiga ar nevyriausybinė organizacija). Stebėtojai neturi balsavimo teisės.

 

 Trakų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image