Iš viso rezultatų:

UAB „Trakų šilumos tinklai“

100 proc. akcijų valdo Trakų rajono savivaldybės administracija.

UAB „Trakų šilumos tinklai“ kaip savarankiška bendrovė buvo įregistruota 2000 metų spalio 31 d. Trakų rajono savivaldybėje, rejestro Nr. AB 2000-8 dokumentu, reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklus.“

Savarankišką veiklą bendrovė pradėjo vykdyti 2000 metų birželio 1 d. pagal 2000 metų gegužės 31 d. skiriamąjį balansą perėmusi turtą ir įsipareigojimus iš SP AB „Vilniaus šilumos tinklų“. Įmonės kodas 181121797, PVM mokėtojo kodas LT 1811217917. Įmonė įsikūrė Trakuose, Maironio g. 11.

Vykdant 2005 metų rugsėjo 26 dienos Trakų rajono savivaldybės sprendimą Nr.S1 –358 ir bendrovės akcininkų nutarimu 2005 m. rugsėjo 28 d. buvo pasirašyta koncesijos sutartis Nr. T1-273, pagal kurią nuo 2005 m. spalio 18 d. UAB „Prienų energija“ 25-riems metams perėmė verslą, susijusį su šiluminės energijos gamyba bei tiekimu, taip pat išsinuomojo UAB „Trakų šilumos tinklų“ ilgalaikį turtą. Tačiau po 2013–2014 m. Trakų rajono savivaldybės priimtų sprendimų UAB „Prienų energija“ sugrąžino Rūdiškių, Senųjų Trakų ir Aukštadvario šilumos gamybos pajėgumus ir verslą atgal UAB „Trakų šilumos tinklams“.

Šiuo metu UAB „Trakų šilumos tinklai“ Trakų rajone eksploatuoja ir vykdo licencijuojamą veiklą – iš esmės įmonė užsiima ne tik šilumos gamyba, perdavimu ir pardavimu Aukštadvario, Čižiūnų, Rūdiškių, Senųjų Trakų, Onuškio, Paluknio, Bražuolės, Mikniškių, Bražuolės šilumos vartotojams, bet ir vykdo nemažai kitų veiklų: gyvenamųjų daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų šildymo, karšto vandens sistemų ir šilumos punktų priežiūra, gyvenamųjų daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų administravimas, o nuo 2013 metų Trakų rajono savivaldybės pavedimu bendrovė vykdo renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus funkcijas.

Įmonės įstatai

Įmonės vadovas

Jonas Židelis

UAB "Trakų šilumos tinklai" valdybą sudaro:

Valdybos pirmininkė – Danė Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė;

Valdybos nariai:

Audronė Žilionienė, nepriklausomas valdybos narys;
Edita Merkevičienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;
Edgaras Balšaitis, nepriklausomas valdybos narys;

Marius Smaidžiūnas, nepriklausomas valdybos narys;

 UAB "Trakų šilumos tinklai" valdybos veiklos reglamentas

Raštas dėl Trakų rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų 2020−2023 m. veikla

 

UAB "Trakų šilumos tinklai" veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniai:

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2018 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2019 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2020 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2020 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2021 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

Veikla:

Turto nuoma pagal koncesijos sutartį;
Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
Pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų bei šilumos punktų priežiūra;
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų bei visuomeninių pastatų administravimas;
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas.

Konsultacijos teikiamos atvykus į Maironio g. 11, Trakai,
telefonu 8 528 55 426, el. paštu: administratore@trakusilumostinklai.lt

Daugiau informacijos: www.trakusilumostinklai.lt

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis