Iš viso rezultatų:

Rūdiškių sen., Liodžionių k. suteiktas Vėjo gatvės pavadinimas ir pakeisti adresai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija) patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 10.4 punkto reikalavimais Liodžionių k. suteiktas Vėjo gatvės pavadinimas ir pakeisti adresai:

∙ Rūdiškių sen., Liodžionių k. 1 adresas pakeistas į Rūdiškių sen., Liodžionių k., Vėjo g. 10.

∙ Rūdiškių sen., Liodžionių k. 2 adresas pakeistas į Rūdiškių sen., Liodžionių k., Vėjo g. 12.

∙ Rūdiškių sen., Liodžionių k. 4 adresas pakeistas į Rūdiškių sen., Liodžionių k., Vėjo g. 18.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis