Iš viso rezultatų:

Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimos

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): AB ,,Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius. Įmonės kodas 221968760. Mob. tel. nr. +370 687 24678. El. paštas Vytautas@silikatas.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. +370 (5) 2318178, faks. +370 (5) 2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Smėlio ir žvyro išteklių gavybos išplėtimas Ropėjos telkinyje esančiame Vilniaus apsk., Trakų r. sav., Paluknio sen., Pakrempės k.
4. PAV ataskaitą nagrinės: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Susipažinti su PAV ataskaita galima internetinėje svetainėje: https://www.gjmagma.lt/lt/viesinimas-lt/pav-viesinimas-lt nuo 2020-11-03 d.
6. Pasiūlymus teikti PAV ataskaitos klausimais galima iki viešo susirinkimo pradžios 2020-12-07 d. PAV dokumentų rengėjui UAB „GJ Magma“. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai viso PAV proceso metu.
7. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2020-12-07 d., 18 val., nuotoliniu būdu per Google Meet programą, naudojant nuorodą https://meet.google.com/edn-xieh-bmu. Nepavykus prisijungti prašome kreiptis tel. Nr. +370 (5) 2318178, +370 (687) 27526.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis