*alt_site_homepage_image*

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Pranešimas apie parengto detaliojo plano, Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav. (reg. Nr. 79/20561) koregavimo viešinimą

Informuojame apie Detaliajame plane, reg. Nr. nustatytų statybos zonos ir statybos ribos koregavimą žemės sklypuose Trakų g. 11F ir Trakų g. 11G , Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Planavimo tikslai:
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 72 „Dėl žemės sklypo Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. (reg. Nr. 79/20561) detaliojo plano tvirtinimo“ detaliuoju planu nustatytų statybos zonos ir statybos ribos koregavimas žemės sklypuose Trakų g. 11F ir Trakų g. 11G , Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Uždaviniai: atsižvelgus į planavimo tikslus:
koreguoti statybos zonas ir statybos ribas.

Planavimo organizatorius: Trakų savivaldybės administracijos direktorius (Vytauto g. 33, Trakai, tel. (8 528) 55486, el.p.: info@trakai.lt).

Planavimo iniciatorius: privatus asmuo

Plano rengėjas: Arno Janušausko individuali veikla (nr. 839555) (Ežero g. 16-8, Šiauliai, tel. 8 61420783, el.p.: arnas@monoarka.lt).

Projekto sprendinių viešinimas vyks nuo 2022 m. spalio 13 d. iki 2022 m. spalio 27 d. (ne mažiau 10 d. d.) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, Susipažinti su projekto sprendiniais galima planavimo organizatoriaus, plano rengėjo patalpose, Ežero g. 16-8, Šiauliai, tel. 8 61420783, el.p.: arnas@monoarka.lt.

Viešinimo tvarka – supaprastinta.

Pasiūlymus dėl planavimo raštu galima pateikti planavimo organizatoriui, plano rengėjui,www.tpdris.lt. iki projekto viešinimo procedūrų pabaigos.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image