*alt_site_homepage_image*

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Pranešimas apie parengtą Žemės sklypo Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano (registro Nr. T00043269) koregavimą

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 7901/0004:182)  Raudonės g. 4 , Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. S1-383 koregavimo (statybos zonos ir statybos ribos) projektą ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.

Detalusis planas įregistruotas LR teritorijų planavimo dokumentų registre Nr. T00043269.

Detaliojo plano iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano korektūros rengėjas: Projekto vadovė – Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A1618; tel. +370 699 19914, el. paštas -jovita.paupliene@gmail.com.

Planuojamos teritorijos adresas: Raudonės g. 4 , Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. sav.; sklypo kad. Nr. 7901/0004:182.

Detaliojo plano koregavimo tikslas: statybos zonos koregavimas, nekeičiant kitų patvirtinto detaliojo plano sprendinių.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano korektūros sprendiniais nuo 2022-09-27 iki 2022-10-10 imtinai (10 darbo dienų) galima Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose adresu A. Goštauto g. 2-15, Vilnius (norint susipažinti su sprendiniais prašome iš anksto tartis telefonu +370 699 19914) ir elektroniniu paštu jovita.paupliene@gmail.com.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu – Trakų raj. savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image