*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-07 įsakymas Nr. P2E-401 ,,Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimo“.

Planuojama teritorija – 1,2263 ha žemės sklypas Markininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti žemės sklypui, unikalus Nr. 4400-0608-2131, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., antrą naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 55, Trakai, tel. 8610 00927), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai

Įsakymas

Sutartis

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image