*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g., kadastro Nr. 7977/0003:427, detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – juridinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-06 įsakymas Nr. P2E-7 ,,Dėl žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimo“.

Planuojama teritorija – 0,6730 ha žemės sklypas Vilniaus g., Trakų m.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – žemės sklypo, kadastro Nr. 7977/0003:427, Trakų m., Vilniaus g., teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų keitimas.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 16, Trakai, tel. 8528 55350), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Priedas 

Priedas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image