*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo,  kadastro Nr. 7940/0002:17, detaliojo plano, reg. Nr. T00081994, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, koregavimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-18 įsakymas Nr. P2E-655 „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7940/0002:17, detaliojo plano, reg. Nr. T00081994, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., Palaimos g. 4, koregavimo“.

Planuojama teritorija – 8,6000 ha žemės sklypas, kad. Nr. 7940/0002:17, Palaimos g. 4, Padvariškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Planavimo tikslai – Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų ribų, plotų ir koordinačių tikslinimas (klaidų taisymas), nustatant juose specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus, privalomuosius reglamentus ir žemės naudojimo būdus, infrastruktūros žemės sklypo dalijimas į du žemės sklypus, išskiriant kelią, esantį valstybinėje žemėje.

Planavimo uždaviniai – Patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus, plotus, koordinates, padalinti infrastruktūros žemės sklypą į du žemės sklypus.

Detaliojo plano rengėjas - projektavimo įmonė UAB „Trakuva“, Vytauto g. 16, Trakai. Tel: (8528) 55350, el.p. trakuva@yahoo.com., PV Filomena Kvedaravičienė +37069965971.

Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, (Vytauto g. 33, Trakai), detaliojo plano rengėjui (Vytauto g. 16, Trakai), ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), Plano rengėjo patalpose (Vytauto g. 16, Trakai, tel. 869965971), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (teritorijų planavimo numeris K-VT-79-20-510).

Apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Programa

Įsakymas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image