*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., kadastro Nr. 7901/0004:79, detaliojo plano, reg. Nr. T00043269, keitimas.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, Trakai.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-25 įsakymas Nr. P2E-46 ,,Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 7901/0004:79, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043269, keitimo“.

Planuojama teritorija – 7,1000 ha žemės sklypas Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai – detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., ribų ir plotų keitimas, dalijimas, privalomųjų reglamentų nustatymas

Informacija teikiama Planavimo organizatoriaus patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 53980), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image