*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528)58 300, faks. (8 528) 55 524. El. paštas: info@trakai.lt. 
 
Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-26 įsakymas Nr. P2-613 „Dėl Lentvario miesto susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervaža specialiojo plano rengimo“.
 
Planuojamos teritorijos vieta: rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 4,9 km iki 5,2 km (Klevų g. ir Fabriko g.) ir Nr. 4727 Trakai-Lentvaris-Mūrinė Vokė ruožo nuo 7,0 km iki 7,6 km (Geležinkelio g. ir Vilniaus g.) atkarpos, Lentvario seniūnija, Lentvario m. kadastro vietovė. 
 
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: 
Planavimo tikslas: Parengti Lentvario miesto dalies ties pagrindine geležinkelio pervaža susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, numatant vieno lygio geležinkelio pervažos pertvarkymą į skirtingų lygių.
Planavimo uždaviniai: 
•Suplanuoti rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 4,9 km iki 5,2 km (Klevų g. ir Fabriko g.) ir Nr. 4727 Trakai-Lentvaris-Mūrinė Vokė ruožo nuo 7,0 km iki 7,6 km (Geležinkelio g. ir Vilniaus g.) ties geležinkelio pervaža rekonstravimo į tunelinį pravažiavimą po geležinkeliu ir tunelinės pėsčiųjų perėjos įrengimo sprendinius;
•Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
•Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
•Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m. III ketvirtis, pabaiga – 2016 III ketvirtis.
 
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“ A.Goštauto g. 8, LT-01180 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, faks. (8 5) 2124459. Projekto vadovė Rasa Rudytė Murauskienė, tel. (8 5) 2619859, 8 682 58010.
 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): projekto rengimo metu bus atliekamos SPAV procedūros.
 
Galimybės susipažinti su rengiamu specialiuoju planu: planavimo organizatorius apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą ir jo sprendinius paskelbs ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamos procedūros pradžios LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), Trakų rajono savivaldybėje, savivaldybės internetiniame tinklalapyje /, Lentvario seniūnijoje. 
 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas visą projekto viešinimo laikotarpį galima bus teikti raštu arba TPDRIS. Į pateiktus pasiūlymus ir pastabas teikusiems asmenims bus atsakyta per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus kontaktiniam asmeniui - architektūros skyriaus architektei Bronei Fedorovič, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel.: (8 528)58312, faks. (8 528)55524, el. p.: brone.fedorovic@trakai.lt arba plano rengėjams: UAB „Urbanistika“ projekto vadovei Rasai Rudytei Murauskienei, A.Goštauto g. 8, LT-01180 Vilnius, tel. (8 5) 2619859, 8 682 58010, faks. (8 5) 2124459, el. p.: rasa@urbanistika.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image