*alt_site_homepage_image*

 1. Naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:

 • 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui;
 • 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui;
 • 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui;
 • 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.

2. Karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:

 • 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
 • 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
 • 0,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

3. Geriamojo vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:

 • kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma:
  - 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
  - 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
  - 1 kubinis metras trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
 •  kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys:
  - 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
  - 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
  - 1,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image